Προσκλήσεις Προγραμμάτων

2η Προαναγγελία πρόσκλησης υποβολής ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου δικτύωσης ERANETΜΕD

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 31/01/2015
Ημερομηνία Δημοσίευσης
17/10/2014
Πρόγραμμα
ERANETΜΕD
Ερευνητική Περιοχή
[:el]Ενέργεια[:en]Energy
[:el]Περιβάλλον[:en]Environment
Αρμόδιος Φορέας
ΓΓΕΤ
Δικαιούχοι
[:el]Νομικά Πρόσωπα[:en]Legal Entities
Προϋπολογισμός
800.000,00 €

«Επιλογή Εξωτερικού Συνεργάτη επιστημονικής υποστήριξης του έργου “Smart Interregional Cooperation Strategy for Innovationcapacities in the Energy Sector on the MED area” SMARTinMED»

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 30/10/2014
Ημερομηνία Δημοσίευσης
15/10/2014
Πρόγραμμα
“Smart Interregional Cooperation Strategy for Innovationcapacities in the Energy Sector on the MED area” SMARTinMED
Ερευνητική Περιοχή
[:el]Ενέργεια[:en]Energy
[:el]Επιστήμες Μηχανικού[:en]Engineering
[:el]Περιβάλλον[:en]Environment
[:el]Χωρική Ανάπτυξη[:en]Spatial Development
Αρμόδιος Φορέας
Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας – Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
Δικαιούχοι
[:el]Φυσικά & Νομικά Πρόσωπα[:en]Ιndividuals & Legal Entities
Προϋπολογισμός
26.000,00€

Προδημοσίευση του Προγράμματος «Ακαδημαϊκή Έρευνα», του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού (XM) του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2009-2014

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 19/12/2014
Ημερομηνία Δημοσίευσης
10/10/2014
Πρόγραμμα
«Ακαδημαϊκή Έρευνα»
Ερευνητική Περιοχή
[:el]Κοινωνική και οικονομική συνοχή και πολιτισμική ανάπτυξη[:en]Social and economic cohesion and cultural development
[:el]Κοινωνικοοικονομικές και ανθρωπιστικές επιστήμες[:en]Socio-economic Sciences and Humanities
[:el]Πολιτισμός[:en]Culture
Αρμόδιος Φορέας
ΓΓΕΤ
Δικαιούχοι
[:el]Νομικά Πρόσωπα[:en]Legal Entities
Προϋπολογισμός
3,226,661€

Προκήρυξη: Τεχνικός Σύμβουλος σε θέματα διαχείρισης, συντονισμού, πληροφόρησης και αναπτυξιακής πολιτικής του έργου ‘Greek-Albanian cross border cooperation in Biomass Exploitation’

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 13/11/2013
Ημερομηνία Δημοσίευσης
06/10/2014
Πρόγραμμα
GABE
Ερευνητική Περιοχή
[:el]Επιστήμες Μηχανικού[:en]Engineering
[:el]Περιβάλλον[:en]Environment
Αρμόδιος Φορέας
Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας
Δικαιούχοι
[:el]Φυσικά Πρόσωπα[:en]Ιndividuals
Προϋπολογισμός
104.600,00€

Πρόσκληση 184: «Ανάδειξη καινοτόμων ιδεών της Ακαδημαϊκής Κοινότητας για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ΑΕΙ»

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 24/10/2014
Ημερομηνία Δημοσίευσης
02/10/2014
Πρόγραμμα
Ερευνητική Περιοχή
[:el]Όλες οι θεματικές περιοχές[:en]All subject areas
Αρμόδιος Φορέας
ΕΣΠΑ
Δικαιούχοι
[:el]Νομικά Πρόσωπα[:en]Legal Entities
Προϋπολογισμός
8.000.000€

Copyright © 2013 - 2021

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση