Ανακοινώσεις

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας – Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας υλοποιεί ως εταίρος το έργο με ακρωνύμιο SKILLS+

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας – Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας υλοποιεί ως εταίρος το έργο με τίτλο «Supporting knowledge capacity in ICT among SME to...   Περισσότερα

Copyright © 2013 - 2021

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση