Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας – Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας υλοποιεί ως εταίρος το έργο με ακρωνύμιο SKILLS+

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας – Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας υλοποιεί ως εταίρος το έργο με τίτλο «Supporting knowledge capacity in ICT among SME to engage in growth and innovation», με ακρωνύμιο SKILLS+ και κωδικό έργου PGI00088. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και την εθνική χρηματοδότηση της Νορβηγίας μέσω του προγράμματος INTERREG EUROPE.

Η ιστοσελίδα του προγράμματος βρίσκεται στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.interregeurope.eu/skillsplus/

Copyright © 2013 - 2018

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση