Προσκλήσεις Προγραμμάτων

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων ερευνητικών έργων «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ»

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 15/06/2017
Ημερομηνία Δημοσίευσης
15/03/2017
Πρόγραμμα
«Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ»
Ερευνητική Περιοχή
[:el]Ενέργεια[:en]Energy
[:el]Μεταφορές[:en]Transportation
[:el]Οικονομία - Επιχειρήσεις - Βιομηχανία - Τουρισμός[:en]Economy - Business - Industry - Tourism
[:el]Περιβάλλον[:en]Environment
[:el]Πολιτισμός[:en]Culture
[:el]Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών[:en]Information and Communication Technologies
[:el]Τρόφιμα[:en]Victuals
[:el]Υγεία[:en]Health
[:el]Υλικά[:en]Materials
Αρμόδιος Φορέας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
Δικαιούχοι
[:el]Φυσικά & Νομικά Πρόσωπα[:en]Ιndividuals & Legal Entities
Προϋπολογισμός
126.000.000 Ευρώ – ‘Α κύκλος

2η Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων του προγράμματος Interreg-MED

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 31/03/2017
Ημερομηνία Δημοσίευσης
01/03/2017
Πρόγραμμα
Interreg-MED
Ερευνητική Περιοχή
[:el]Ενέργεια[:en]Energy
[:el]Επιστήμες Μηχανικού[:en]Engineering
[:el]Θετικές Επιστήμες[:en]Sciences
[:el]Μεταφορές[:en]Transportation
[:el]Οικονομία - Επιχειρήσεις - Βιομηχανία - Τουρισμός[:en]Economy - Business - Industry - Tourism
[:el]Περιβάλλον[:en]Environment
Αρμόδιος Φορέας
EUROPEAN UNION – INTERREG MEDITERRANEAN (2014-2020)
Δικαιούχοι
[:el]Φυσικά & Νομικά Πρόσωπα[:en]Ιndividuals & Legal Entities
Προϋπολογισμός
67,6 εκ. €

Copyright © 2013 - 2021

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση