2η Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων του προγράμματος Interreg-MED

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 31/03/2017
Ημερομηνία Δημοσίευσης
01/03/2017
Πρόγραμμα
Interreg-MED
Ερευνητική Περιοχή
[:el]Ενέργεια[:en]Energy
[:el]Επιστήμες Μηχανικού[:en]Engineering
[:el]Θετικές Επιστήμες[:en]Sciences
[:el]Μεταφορές[:en]Transportation
[:el]Οικονομία - Επιχειρήσεις - Βιομηχανία - Τουρισμός[:en]Economy - Business - Industry - Tourism
[:el]Περιβάλλον[:en]Environment
Αρμόδιος Φορέας
EUROPEAN UNION – INTERREG MEDITERRANEAN (2014-2020)
Δικαιούχοι
[:el]Φυσικά & Νομικά Πρόσωπα[:en]Ιndividuals & Legal Entities
Προϋπολογισμός
67,6 εκ. €

Παρακάτω παρατίθενται πληροφορίες της 2ης Πρόσκλησης του προγράμματος Interreg-MED του Άξονα προτεραιότητας 1,2 και 3 του προγράμματος το οποίο χωρίζεται στους παρακάτω δύο τύπους: Singlemodule projects (M2 and M3) με 3 ειδικούς στόχους και Integrated projects (M1 + M2 + M3) με 4 ειδικούς στόχους.

ΦορέαςEUROPEAN UNION – INTERREG MEDITERRANEAN  (2014-2020)

Επιλέξιμες Χώρες:  13 κράτη-μέλη (MED) και 57 περιφέρειες από την παράκτια περιοχή της Μεσογείου

Δικαιούχοι: Δημόσιοι, ιδιωτικοί φορείς και επιχειρήσεις

Κατάσταση: Ενεργή

Προϋπολογισμός (€): 67,6 εκ. ευρώ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 31/03/2017

 

 

Single-module projects (M2 and M3)

Specific Objective 1.1: To increase transnational activity of innovative clusters and networks of key sectors of the MED area

(Download application pack for Specific Objective 1.1)

Specific Objective 3.1: To enhance the development of a sustainable and responsible coastal and maritime tourism in the MED area

(Download application pack for Specific Objective 3.1)

Specific Objective 3.2: To maintain biodiversity and natural ecosystems through strengthening the management and networking of protected areas

(Download application pack for Specific Objective 3.2)

Integrated projects (M1 + M2 + M3)

Specific Objective 1.1: To increase transnational activity of innovative clusters and networks of key sectors of the MED area

(Download application pack for Specific Objective 1.1)

Specific Objective 2.3: Increase capacity to use existing low carbon transport systems and multimodal connections among them

(Download application pack for Specific Objective 2.3)

Specific Objective 3.1: To enhance the development of a sustainable and responsible coastal and maritime tourism in the MED area

(Download application pack for Specific Objective 3.1)

Specific Objective 3.2: To maintain biodiversity and natural ecosystems through strengthening the management and networking of protected areas

(Download application pack for Specific Objective 3.2)

 

Για αναλυτική περιγραφή του περιεχομένου του προγράμματος, τους ειδικούς στόχους και τα είδη των έργων, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με τις πιθανές δράσεις, τους δικαιούχους και τις ομάδες στόχους, ακολουθούν τα βασικά έγγραφα του προγράμματος:

–         the Interreg MED Cooperation Programme

–         the Terms of Reference for each specific objective

–         the Programme Manual

Υποβολή Αιτήσεων

Οι προτάσεις πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά με τη χρήση του on-line εργαλείου Προγράμματος Interreg MED, SYNERGIE CTE

–         The Application Form has to be validated on SYNERGIE CTE by 31 March 2017 at noon – 12:00 (Paris time).

–         The uploading of the compulsory PDF annexes to SYNERGIE CTE has to be completed by 14th April 2017 at noon – 12:00 (Paris time).

SYNERGIE CTE

Please read carefully the Programme Manual and the “CTE Synergy” guide to learn about the technical details related to the submission of proposals and to facilitate the drafting of your proposal on the monitoring tool.

 

Programme manual:

Chapter 1 – MED FRAMEWORK

Chapter 2  – BUILDING A MED PROJECT

Chapter 3  –  APPLICATION STAGE

Annex 1 – Application Form template for the 1st call for modular projects

Annex 2 – Partner declarations system

Annex 5 – Procurement for external experts

Annex 6 – Assessment of the project support system

 

Glossary:

Online version

PDF version

 

Χρήσιμες Πληροφορίες:

Το Πρόγραμμα MED της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως εξής:

Περίληψη Προγράμματος (στα αγγλικά)

Προγραμματικό έγγραφο (στα αγγλικά)

 

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται κατά 85% από Ευρωπαϊκούς πόρους και κατά 15% από την Εθνική Συμμετοχή. Ο Lead Partner της κάθε πρότασης θα πρέπει να είναι Δημόσιος φορέας, με τους Partners να είναι είτε κράτη μέλη του προγράμματος MED, είτε κράτη μέλη της ΕΕ. Σε κάθε άλλη περίπτωση χρειάζεται σύναψη ιδιωτικού συμφωνητικού, χωρίς όμως ο συγκεκριμένος Partner να μπορεί να λάβει χρηματοδότηση. Ο ελάχιστος αριθμός Partners ανά πρόταση είναι 4 Partners από 4 διαφορετικές χώρες. Οι υποβολές των προτάσεων θα γίνονται ηλεκτρονικά στον παρακάτω σύνδεσμο https://synergie-cte.asp-public.fr/ (Πρόκειται για το Γαλλικό Πληροφοριακό Σύστημα, αφού η Κοινή Γραμματεία του Προγράμματος MED εδρεύει στη Μασσαλία/Γαλλία).

MED: Παρουσιάσεις ημερίδας ενημέρωσης για την 2η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

Σε συνέχεια των ημερίδων που έγιναν στην Αθήνα και τη Βαρκελώνη, στο παρακάτω link μπορείτε να δείτε τις παρουσιάσεις που αφορούν την 2η πρόσκληση υποβολής προτάσεων του Προγράμματος MED.http://interreg-med.eu/wp-content/uploads/2017/02/MED-2nd-call_full-PPT.pdf

Επιπρόσθετα, μπορείτε να δείτε και την παρουσίαση για τις «Εθνικές διαδικασίες για τη χρηματοδότηση και την υλοποίηση των έργων MED».

Περισσότερες Πληροφορίες: http://interreg-med.eu/en/open-calls/

 

Εθνικό Σημείο Επαφής

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα MED μπορείτε να απευθυνθείτε στα Εθνικά Σημεία Επαφής του προγράμματος, κα Ματούλα Συροπούλου (email: msiropoulou@mou.gr τηλ. 2310 469619) και κ. Βαγγέλη Βιδάλη (email: evidalis@mou.gr τηλ. 2310 469631).

Κοινή Γραμματεία MED

Για ερωτήσεις προς την Κοινή Γραμματεία του προγράμματος info@interreg-med.eu,  programme_med@regionpaca.fr

Copyright © 2013 - 2021

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση