Προκηρύξεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αντικείμενο την προμήθεια Η/Υ περιφερειακών συσκευών και εκπαιδευτικών κιτ ρομποτικής – αρ. πρόσκλησης 28/2017

Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αντικείμενο την προμήθεια εκπαιδευτικών πακέτων Φυσικών Επιστημών – αρ. πρόσκλησης 27/2017

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή εξωτερικού συνεργάτη στο πλαίσιο της πράξης “Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας” – αρ. πρόσκλησης 26/2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σχεδιαγραμμάτων διδασκαλίας από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης: «Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κάτοχους Διδακτορικού 2017-2018» – αρ. πρόσκλησης 25/2017 – επαναπροκήρυξη μαθήματος Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης

Υποβολή αίτησης στον παρακάτω σύνδεσμο: https://rc.uowm.gr/?page_id=3785    

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή ενός Πανεπιστημιακού Υποτρόφου με αντικείμενο τη Διδασκαλία του Εισαγωγικού Κύκλου και της Εμβάθυνσης της Αγιογραφίας – αρ. πρόσκλησης 24-2017

Επαναπροκήρυξη Πρόσκλησης Εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αντικείμενο την προμήθεια ενός Η/Υ – αρ. πρόσκλησης 23/2017

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή εξωτερικού συνεργάτη στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Supporting knowledge capacity in ICT among SME to engage in growth and innovation (SKILLS+)» – αρ. πρόσκλησης 22/2017 (επαναπροκήρυξη 3ου αντικειμένου αρ. πρόσκλ. 12/2017)

Copyright © 2013 - 2018

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση