Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή εξωτερικού συνεργάτη στο πλαίσιο της πράξης “Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας” – αρ. πρόσκλησης 26/2017

Σχετικά αρχεία

prosklisi_262017_1i_diorthotiki_signed

Copyright © 2013 - 2018