Προκηρύξεις

Ανακοίνωση Διεξαγωγής Συνεντεύξεων για την επιλογή εξωτερικού συνεργάτη με αντικείμενο τη Διαχειριστική και τεχνική υποστήριξη καθώς και παρακολούθηση του φυσικού αντικειμένου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο “ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ” – αρ. πρόσκλησης 21/2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή ενός εξωτερικού συνεργάτη για την Οργάνωση του 5ου Διεθνούς Συνέδριου Πολιτικής Προστασίας Safe Kozani 2018 – αρ. πρόσκλησης 23/2018

Επιλογή ενός εξωτερικού συνεργάτη με αντικείμενο «Συμμετοχή στη διοικητική και οικονομική υποστήριξη του έργου CLIMATREE – Μεθοδολογίας για τον υπολογισμό του αποτυπώματος άνθρακα των δεντρωδών καλλιεργιώνκαι στη σύνταξη αναφορών οικονομικού αντικειμένου» -αρ. πρόσκλησης 17/2018

Επιλογή ερευνητή στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου SPEAR: Secure and PrivatE smArt gRid» – αρ. Πρόσκλησης 19/2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή εξωτερικού συνεργάτη που αφορά την υποστήριξη των τηλεκπαιδεύσεων και τη συντήρηση των λειτουργικών συστημάτων του Μεταπτυχιακού με τίτλο «Δημιουργική Γραφή 2015-2017» – αρ. πρόσκλησης 22/2018

Copyright © 2013 - 2018

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση