Επιλογή ενός εξωτερικού συνεργάτη με αντικείμενο «Συμμετοχή στη διοικητική και οικονομική υποστήριξη του έργου CLIMATREE – Μεθοδολογίας για τον υπολογισμό του αποτυπώματος άνθρακα των δεντρωδών καλλιεργιώνκαι στη σύνταξη αναφορών οικονομικού αντικειμένου» -αρ. πρόσκλησης 17/2018


Σχετικά αρχεία

epilogi_17-2018_signed

Copyright © 2013 - 2018