Ανακοινώσεις

Σύναψη Σύμβασης στο πλαίσιο ΠΜΣ

Όλα τα μέλη ΔΕΠ του ΠΔΜ που έχουν συνάψει συμβάσεις με άλλα ιδρύματα στο πλαίσιο υλοποίησης Π.Μ.Σ. οφείλουν να τις στείλουν άμεσα στον ΕΛΚΕ,...   Περισσότερα

Copyright © 2013 - 2021

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση