Ανακοινώσεις

Απόδοση ποσοστού επιχειρηματικής δραστηριότητας μελών ΔΕΠ

Σε συνέχεια της Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών  Παιδείας, ‘Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών Φ.122.1/72/88553/Ζ2 (11.06.2019), η οποία ρυθμίζει τη διαδικασία είσπραξης του ποσοστού...   Περισσότερα

Copyright © 2013 - 2021

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση