Ανακοινώσεις

Προσωρινά Αποτελέσματα B΄ κύκλου «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

Δημοσιεύθηκε η Απόφαση του Προσωρινού Καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων της Παρέμβασης ΙΙ «Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς» του B΄ κύκλου της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων...   Περισσότερα

Copyright © 2013 - 2021

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση