Προσωρινά Αποτελέσματα B΄ κύκλου «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

Δημοσιεύθηκε η Απόφαση του Προσωρινού Καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων της Παρέμβασης ΙΙ «Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς» του B΄ κύκλου της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «Ερευνώ–Δημιουργώ–Καινοτομώ με διακόσιες έξι (206) εγκεκριμένες αιτήσεις χρηματοδότησης ερευνητικών έργων συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού (δημόσια δαπάνη) 144.875.931,40 ευρώ.

Σχετικός σύνδεσμος: http://www.antagonistikotita.gr/epanek/news.asp?id=840&fbclid=IwAR3RBF1m1YbZyVj4PrpuGaBbSmwCt4YoCeOyt04y0xnLGxOxtV0pfx3U1FA

Σχετικά αρχεία

results_20191212_proswr_kat_edk_paremv_2.pdf

Copyright © 2013 - 2021

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση