Προσκλήσεις Προγραμμάτων

4η Προκήρυξη Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» – Εμβληματική Δράση – «Παρεμβάσεις προς αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19»

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 15/06/2020
Ημερομηνία Δημοσίευσης
18/05/2020
Πρόγραμμα
4η Προκήρυξη Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» – Εμβληματική Δράση – «Παρεμβάσεις προς αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19»
Ερευνητική Περιοχή
Κοινωνικοοικονομικές και ανθρωπιστικές επιστήμες
Υγεία
Αρμόδιος Φορέας
ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. (Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας & Τεχνολογίας)
Δικαιούχοι
Νομικά Πρόσωπα
Προϋπολογισμός
1.500.000,00€

Copyright © 2013 - 2021

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση