Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη επιλογή ενός εξωτερικού συνεργάτη – ερευνητή με ειδικότερα αντικείμενα στο έργο που αντιστοιχούν στα παραδοτέα 1.1.2, 4.2.1 και 4.2.3 στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Δημιουργία ευκαιριών εργασίας νέων αποφοίτων στην διασυνοριακή περιοχή» (Creating employment opportunities of young graduates in the CB area – EMPLOYOUTH), που συγχρηματοδοτείται από Κοινοτικούς (85%) και από Εθνικούς (15%) Πόρους, στο πλαίσιο του διασυνοριακού προγράμματος INTERREG IPA CBC «Ελλάδα – πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (2014-2020)» – αρ. πρόσκλησης 32-2019

Σχετικά αρχεία

Copyright © 2013 - 2018

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση