Έγκριση εισήγησης επιτροπής αξιολόγησης προτάσεων για την επιλογή τεσσάρων (4) εξωτερικών συνεργατών: α) Δύο (2) εξωτερικοί συνεργάτες με αντικείμενο τη «Διοικητική και Οικονομική Υποστήριξη Έργων, Υποστήριξη Τμήματος Προγραμματισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων για συνολικό διάστημα έως 31.12.2020  β) Ένας (1) εξωτερικός συνεργάτης με αντικείμενο την υποστήριξη Διοικητικού και Νομικού Τμήματος, για συνολικό διάστημα έως 31.12.2020, γ) Ένας (1) εξωτερικός συνεργάτης με αντικείμενο την υποστήριξη Τμήματος Διαγωνισμών και Συμβάσεων, για συνολικό διάστημα έως 31.12.2020, στο πλαίσιο του έργου «Υποστήριξη και Παρακολούθηση Ερευνητικών Προγραμμάτων (Εθνικών και Ευρωπαϊκών) ΕΛΚΕ ΠΔΜ» με εσωτερικό κωδικό 52019 και Ε.Υ. την κ. Σωτηροπούλου Ραφαέλλα – Ελένη – Αρ. πρόσκλησης 22/2019

Copyright © 2013 - 2018

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση