Πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την χορήγηση δύο (2) ανταποδοτικών υποτροφιών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Εργαλείο ελέγχου λογισμικών διαχείρισης ενέργειας», SECT, με κωδικό έργου ΔΕΡ7-0019898 και MIS 5038610, το οποίο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα 2014-2020, Δράση Ενίσχυση Σχεδίων Έρευνας Ανάπτυξης & Καινοτομίας στον Τομέα Προτεραιότητας της RIS3 «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) – αρ. πρόσκλησης 33/2019

Σχετικά αρχεία

Copyright © 2013 - 2018

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση