Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απασχόληση οκτώ εξωτερικών συνεργατών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ενσωμάτωση Πράσινων Συγκοινωνιών σε Πόλεις» (Integration of Green Transport in Cities) με ακρωνύμιο Green Inter-e-Mobility και MIS 5048466, που συγχρηματοδοτείται από Κοινοτικούς (85%) και από Εθνικούς (15%) Πόρους, στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG IPA CBC «Ελλάδα – Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2014-2020», με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Στημονιάρη Δημήτριο, Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΠΔΜ – Αρ. Πρόσκλησης 51/2019

Copyright © 2013 - 2018

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση