Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με αντικείμενο την Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης στο πλαίσιο του έργου Ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας στις ΜμΕ τροφίμων με στόχο τη βελτίωση του αναπτυξιακού δυναμικού τους (Development of food industry SME competitiveness for better potentials in growth) με ακρωνύμιο FRiDGE του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Interreg Europe και κωδικό PGI05831 – αρ. διακ. 47/2019

Σχετικά αρχεία

Copyright © 2013 - 2018

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση