Έγκριση εισήγησης επιτροπής αξιολόγησης προτάσεων για την επιλογή ενός εξωτερικού συνεργάτη – ερευνητή στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «sMart fArming with dRoneS» – αρ. πρόσκλησης 44/2019

Σχετικά αρχεία

Copyright © 2013 - 2018

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση