Έγκριση εισήγησης επιτροπής αξιολόγησης προτάσεων για τη χορήγηση ανταποδοτικής υποτροφίας σε υποψήφιο διδάκτορα στο πλαίσιο του έργου «SECURE AND PRIVATE SMRT GRID-SPEAR: MF 2018 – αρ. πρόσκλησης 45/2019

Σχετικά αρχεία

Copyright © 2013 - 2018

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση