Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή δυο (2) εξωτερικών συνεργατών με  προϋπολογισθέν ποσό 6.000,00€ έκαστος,  (συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων), για συνολικό διάστημα έως  τη λήξη του έργου (06.06.2019), με σύμβαση έργου στο πλαίσιο του έργου «A novel approach for accounting & monitoring carbon sequestration of tree crops and their potential as carbon sink areas – CLIMATREE: MF 2018» με εσωτερικό κωδικό 80416, που χρηματοδοτείται από τη ΓΕΝΙΚΗ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, με επιστημονικά υπεύθυνη την κα. Σωτηροπούλου Ραφαέλλα – Ελένη, Λέκτορα του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας – Αρ. Πρόσκλησης 54/2019

Copyright © 2013 - 2018

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση