Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή ενός ερευνητή και ενός εξωτερικού συνεργάτη στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “CENTRE OF EXCELLENCE FOR FUTURE VEHICLE ENVIRONMENTAL PERFORMANCE”-FuVEP» – αρ. πρόσκλησης 58/2019

Σχετικά αρχεία

Copyright © 2013 - 2018

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση