Έγκριση εισήγησης επιτροπής αξιολόγησης προτάσεων για την επιλογή δυο (2) εξωτερικών συνεργατών με προϋπολογισθέν ποσό 6.000,00€ έκαστος (συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων), για συνολικό διάστημα έως τη λήξη του έργου (06.06.2019) στο πλαίσιο του έργου «A novel approach for accounting & monitoring carbon sequestration of tree crops and their potential as carbon sink areas – CLIMATREE: MF 2018» με εσωτερικό κωδικό 80416, που χρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας, με επιστημονικά υπεύθυνη την κα. Σωτηροπούλου Ραφαέλλα – Ελένη, Λέκτορα του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών – Αρ. Πρόσκλησης 54/2019

Σχετικά αρχεία

Copyright © 2013 - 2018

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση