Έγκριση εισήγησης επιτροπής αξιολόγησης για την επιλογή πέντε (5) εξωτερικών συνεργατών στο πλαίσιο του έργου «Ολοκληρωμένες ενέργειες προς την ενίσχυση της ηλεκτροκίνησης στις Ευρωπαϊκές Περιφέρειες (Integrated actions towards enhanced e-mobility in European regions)», με ακρωνύμιο Ε-ΜΟΒ και κωδικό PGI06133, που συγχρηματοδοτείται από Κοινοτικούς (85%) και από Εθνικούς (15%) Πόρους, στο πλαίσιο του Προγράμματος INTERREG EUROPE, με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Τσιαμήτρο Δημήτριο, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών-Αρ. Πρόσκλησης 2/2020

Σχετικά αρχεία

Copyright © 2013 - 2018

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση