Έγκριση οριστικού πίνακα αξιολόγησης προτάσεων για την επιλογή τριών (3) εξωτερικών συνεργατών στο πλαίσιο του έργου «Οργανωτική Υποστήριξη (2019-2020)», με εσωτερικό κωδικό 80354 του Σχεδίου ΚΑ1 στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+, με αριθμό Σύμβασης 2019-1-EL01- KA103-061025, με επιστημονικά υπεύθυνη την κα. Μπλάντα Αικατερίνη, Λέκτορα του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Αρ. Πρόσκλησης 72/2019

Copyright © 2013 - 2018

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση