Προγραμματισμός συνεδρίασης Επιτροπής Ερευνών

Σας ενημερώνουμε ότι η επόμενη τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών έχει
προγραμματιστεί για την 8η Απριλίου 2020, παρακαλούμε τα θέματα προς έγκριση
από την Επιτροπή να σταλούν στους χειριστές της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΠΔΜ έως την 3η
Απριλίου 2020.

Copyright © 2013 - 2021

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση