Έγκριση εισήγησης επιτροπής αξιολόγησης προτάσεων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Βιώσιμες και σχεδόν μηδενικών εκπομπών κοινότητες και ο ρόλος των δημοσίων κτιρίων (Sustainable and almost zero-emission communities and the role of public buildings)», με ακρωνύμιο nZECom και κωδικό 70369, που συγχρηματοδοτείται από Κοινοτικούς (85%) και από Εθνικούς (15%) Πόρους, στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG IPA CBC «Ελλάδα – Αλβανία 2014-2020», με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Στημονιάρη Δημήτριο, Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών – Αρ. Πρόσκλησης 17/2020

Σχετικά αρχεία

Copyright © 2013 - 2018

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση