Έγκριση οριστικού πίνακα αξιολόγησης προτάσεων για την επιλογή ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «BRIDGE», που χρηματοδοτείται από τη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στα πλαίσια του προγράμματος ERASMUS+, με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Δασυγένη Μηνά, Επίκουρο Καθηγητή του Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (εσωτ. κωδικό 80376) – Αρ. Πρόσκλησης 18/2020

Σχετικά αρχεία

Copyright © 2013 - 2018

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση