Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού (ΕΣΗΔΗΣ) για Σύμβαση Προμήθειας Ερευνητικού Εξοπλισμού για τη δημιουργία νέων ερευνητικών υποδομών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας – αρ. διακ. 15/2020 ΑΡ. ΕΣΗΔΗΣ 91839

Copyright © 2013 - 2021

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση