Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «Επιβράβευση της Έρευνας και της Αριστείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 2020» μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας»

Κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού για την Επιβράβευση της Έρευνας και της Αριστείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, όπως αυτός εγκρίθηκε στην υπ’ αριθμ 113/21.05.2020 συνεδρίαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) ΠΔΜ εκδίδει την παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιβράβευση των καλύτερων ερευνητικών εργασιών των Σχολών Πολυτεχνική, Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, Οικονομική, Γεωπονική, Θετικών Επιστημών και Επιστημών Υγείας που δημοσιεύτηκαν εντός του έτους 2019 σε περιοδικά της διεθνούς βάσης Scopus, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παραγράφου Α.2.1 της παρούσας και την επιβράβευση του καλύτερου εικαστικού έργου για το έτος 2019 της Σχολής Καλών Τεχνών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παραγράφου Α.2.2 της παρούσας.

 

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «Επιβράβευση της Έρευνας και της Αριστείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 2020» μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας»

Copyright © 2013 - 2022

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση