Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με τίτλο Παροχή υπηρεσίας Ολοκλήρωσης του “έξυπνου κάδου” πιλοτική εφαρμογή & αξιολόγηση και Κατασκευή πρωτότυπου “έξυπνου κάδου” και ενσωμάτωση των ηλεκτρονικών συστημάτων και του κώδικα – αρ. διακ. 58/2020

Σχετικά αρχεία

diakirixi-58/2020
perilipsi_58-2020
TEYD

Copyright © 2013 - 2021

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση