Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή εξωτερικού συνεργάτη στο πλαίσιο του έργου «Διάχυση αποτελεσμάτων του έργου “Τεχνική υποστήριξη στην ανάπτυξη του πρωτοκόλλου DQMAC και στην βελτίωση της απόδοσης του πρωτοκόλλου DQMAC”» – αρ. πρόσκλησης 04/2016

Copyright © 2013 - 2018

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση