Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών υλοποίησης των παραδοτέων 5.3.1 « Ανάπτυξη Εφαρμογών», 5.3.2 «Εικονικές περιηγήσεις» και 5.3.3 «Διαδραστικότητα γεγονότων» στο πλαίσιο του έργου: “Culture Lands” – αρ. διακ. 65/2020

Copyright © 2013 - 2021

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση