1η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Interreg “Greece-Italy 2014-2020”

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 15/10/2016
Ημερομηνία Δημοσίευσης
29/07/2016
Πρόγραμμα
Interreg "Greece-Italy 2014-2020"
Ερευνητική Περιοχή
[:el]Δασολογία[:en]Forestry
[:el]Ενέργεια[:en]Energy
[:el]Μεταφορές[:en]Transportation
[:el]Οικονομία [:en]Economy
[:el]Οικονομία - Επιχειρήσεις - Βιομηχανία - Τουρισμός[:en]Economy - Business - Industry - Tourism
[:el]Περιβάλλον[:en]Environment
Αρμόδιος Φορέας
Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»
Δικαιούχοι
[:el]Φυσικά & Νομικά Πρόσωπα[:en]Ιndividuals & Legal Entities
Προϋπολογισμός
53.148.184€

Παρακάτω παρατίθενται πληροφορίες της 1ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων διακρατικού Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A “Greece-Italy 2014-2020”.

 

Φορέας: Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»

Δικαιούχοι: Εθνικοί, δημόσιοι, τοπικοί και περιφερειακοί φορείς, Ιδιωτικοί και Διεθνείς οργανισμοί

Κατάσταση: Ενεργή

Συνολικός Προϋπολογισμός (€): 53.148.184€

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 15.10.2016

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως είναι ενεργή η 1η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων έργων στο πλαίσιο του Διακρατικού Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A “Greece-Italy 2014-2020”.

 

O συνολικός προϋπολογισμός της Πρόσκλησης ανέρχεται στα 53.148.184€ συμπεριλαμβανομένων των κονδυλίων της κοινοτικής συνδρομής και των εθνικών πόρων των συμμετεχουσών χωρών. Η 1η Πρόσκληση αφορά τρείς  (3) Άξονες Προτεραιότητας του Προγράμματος:

Priority Axis 1: Innovation and Competitiveness

–          Specific Objective 1.1: Delivering innovation support services and developing clusters across borders to foster competitiveness

–          Specific Objective 1.2: Supporting the incubation of innovative specialized micro and small enterprises in thematic sectors of interest to the Programme Area

 

Priority Axis 2: Integrated Environmental Management

–          Specific Objective 2.1: Valorisation of cultural heritage and natural resources as a territorial asset of the Programme Area

–          Specific Objective 2.2: Improvement of joint management and governance plans for biodiversity of coastal and rural ecosystems, paying attention on natural resources and protected areas and development of environmental protection measures

–          Specific Objective 2.3: Developing and testing of innovative technologies/ tools to reduce marine and air pollution

Priority Axis 3: Cross Border and Sustainable Transport System

–          Specific Objective 3.1: Boosting maritime transport, short-sea shipping capacity and cross-border ferry connectivity

–          Specific Objective 2.2: Improving cross-border coordination among transport stakeholders on introducing multimodal environmentally friendly solutions

Οι συμπράξεις των προτάσεων της πρόσκλησης  μπορούν  να αποτελούνται  από τρεις (3) τύπους δικαιούχων:

–          Lead beneficiary (LB)

–          Project beneficiary (PB)

–          Associated partner (AP)

Ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων δεν θα πρέπει να είναι λιγότερο από τρεις (3) και να μην υπερβαίνει τους πέντε (5), συμπεριλαμβανομένου του κύριου δικαιούχου. Οι συνεργαζόμενοι εταίροι δεν περιλαμβάνονται στα παραπάνω όρια. Ο μέγιστος αριθμός  συνεργαζόμενων εταίρων ανά σχέδιο είναι δύο (2). Κάθε δυνητικός δικαιούχος μπορεί να συμμετέχει ως επικεφαλής δικαιούχος σε όχι περισσότερο από μια (1) πρόταση ανά ειδικό στόχο. Οι δυνητικοί δικαιούχοι δύναται να είναι Εθνικοί, δημόσιοι, τοπικοί και περιφερειακοί φορείς, Ιδιωτικοί και Διεθνείς οργανισμοί. Η διάρκεια των έργων δύναται να έχουν διάρκεια το μέγιστο μέχρι 24 μήνες. Οι προτάσεις θα πρέπει να έχουν συνολικό επιλέξιμο κόστος που κυμαίνονται από το ελάχιστο των 600.000€ μέχρι το μέγιστο του προϋπολογισμού ανά πρόταση σύμφωνα με τον πίνακα στην σελ. 10 της πρόσκλησης (επισυνάπτεται).

Eligible Area / Επιλέξιμη Περιοχή

Country

NUTS regions covered by the cooperation programme

GREECE

EL211 – Άρτα (Arta)

EL212 – Θεσπρωτία (Thesprotia)

EL213 – Ιωάννινα (Ioannina)

EL214 – Πρέβεζα (Preveza)

EL221 – Ζάκυνθος (Zakynthos)

EL222 – Κέρκυρα (Kerkyra)

EL223 – Κεφαλληνία (Kefallinia)

EL224 – Λευκάδα (Lefkada)

EL231 – Αιτωλοακαρνανία (Aitoloakarnania)

EL232 – Αχαΐα (Achaia)

EL233 – Ηλεία (Ileia)

ITALY

ITF43 – Taranto

ITF44 – Brindisi

ITF45 – Lecce

ITF46 – Foggia

ITF47 – Bari

ITF48 – Barletta-Andria-Trani

Επισυνάπτονται:

The 1st Call for Project Proposals here »

The Application Package here »  

 

Πληροφορίες:

Managing Authority

Ministry of Economy, Development and Tourism

Managing Authority of European Territorial Cooperation Programmes –Unit B2

Address: 65, Georgikis Sholis Avenue, Pilea

570 01, Thessaloniki, Greece

Tel: +30 2310 469600, Fax : +30 2310 469602

emails ksagona@mou.grgsimos@mou.grvgavrielides@mou.gr, msiropoulou@mou.gr

Website 1: http://www.interreg.gr/en/news/bilateral-cooperation-programmes/greece-italy/922-greece-italy-1st-call.html

Website 2: http://www.greece-italy.eu/

Σχετικά αρχεία

1st_call_GR-IT_2014_2020

Copyright © 2013 - 2021

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση