Επαναπροκήρυξη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων απο νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2020-2021 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας» – Αρ. Πρόσκλησης 72/2020

Αφορά:

1.     Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και το Επιστημονικό πεδίο και «Ενέργεια (ΣΤ)»

2.     Το Τμήμα Ψυχολογίας  και το Επιστημονικό πεδίο «Βιοψυχολογία»

Σχετικά αρχεία

Copyright © 2013 - 2022

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση