Αποτελέσματα αξιολόγησης (αρ. πρόσκλησης 21/2017) – Πράξη «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2017-2018» – Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, Μάθημα Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων

Copyright © 2013 - 2018