Επικύρωση πίνακα κατάταξης μαθήματος με τίτλο «Τέχνη και Παγκοσμιοποίηση» – Τμήμα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, για την επιλογή Νέων Επιστημόνων κατόχων Διδακτορικού Διπλώματος, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2017-2018» (μετά από παραίτηση του 1ου) – αρ. πρόσκλησης 14/2017

Copyright © 2013 - 2018