Επιλογή νέου επιστήμονα στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2017-2018» – αφορά μάθημα με τίτλο «Μικροδιδασκαλία & Πρακτική Άσκηση» – Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (αρ. πρόσκλησης 25/2017)

Σχετικά αρχεία

epilogi_25-2017_signed

Copyright © 2013 - 2018