Επιλογή εξωτερικού συνεργάτη με αντικείμενο την Υποστήριξη εκπαιδευτικού έργου, οργάνωση διδακτικών και ερευνητικών εργασιών, τήρηση και ενημέρωση του υλικού του έργου – αρ. πρόσκλησης 29/2017

Σχετικά αρχεία

epilogi_29-2017_signed

Copyright © 2013 - 2018