Παρακολούθηση καλλιέργειας κρόκου Κοζάνης με Mη επανδρωμένα Ιπτάμενα Οχήματα, Drone Innovation in saffron Agriculture Surveillance (DIAS)

DIAS

Πρόγραμμα
ΕΠΑνΕΚ, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία, ΕΣΠΑ 2014-2020
Εταίροι

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ

Αναγκαστικός Συνεταιρισμός Κροκοπαραγωγών Κοζάνης

Ημερομηνίες έναρξης – λήξης

8/7/2018

8/7/2021

Ιστότοπος
Συνοπτική Περιγραφή

Το πρόγραμμα DIAS, συνολικού προϋπολογισμού 425.250€ και διάρκειας 36 μηνών, υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: Τ1ΕΔΚ-04873).

Το πρόγραμμα Dias συντονίζει η Επικ. Καθηγήτρια του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας, Ματίνα Μπίμπη και συμμετέχουν:

  • ο Αναγκαστικός Συνεταιρισμός Κροκοπαραγωγών Κοζάνης,
  • η εταιρία ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΕ
  • το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.

Η καλλιέργεια του Κρόκου αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερης σημασίας για τη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας καθώς μεγάλο μέρος του πληθυσμού δραστηριοποιείται στο χώρο και λόγω της περιορισμένης γεωγραφικής κατανομής των καλλιεργειών, της ξεχωριστής μεθοδολογίας εμφύτευσης των σπόρων, αλλά και των μοναδικών παραγωγικών κινδύνων που αντιμετωπίζει απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή. Το ερευνητκό έργο DIAS, (Drone Innovation in Agriculture Surveillance) στοχεύει στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος αυτοματοποιημένης επίβλεψης της καλλιέργειας του κρόκου. Το σύστημα 24ης παρακολούθησης καλλιεργειών Κρόκου σε πραγματικό χρόνο, θα βασίζεται στη λήψη και επεξεργασία ενδείξεων και εικόνων που παρέχονται από προηγμένα συστήματα παρακολούθησης και αναγνώρισης κινδύνων και έγκαιρης προειδοποίησης με βάση τις ενδείξεις ολοκληρωμένων δικτύων αισθητήρων καθώς και ιπτάμενων μη επανδρωμένων οχημάτων.

Με στόχο τη βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας, το ερευνητικό πρόγραμμα DIAS υιοθετεί και εισάγει τεχνικές “Αγροκαλλιέργειας Ακριβείας (ΑΑ)” (Precision Agriculture). Η “Αγροκαλλιέργεια Ακριβείας” επιστρατεύει σύγχρονες Τεχνολογίες Πληροφορίας και Τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) για τη μέτρηση, την παρατήρηση και την ανταπόκριση στη μεταβλητότητα που παρατηρείται στις καλλιέργειες. Οι τεχνικές ΑΑ αξιοποιούν τεχνολογίες συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο όπως τα Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων (ΑΔΑ) και τα Μη Επανδρωμένα Αέρια Οχήματα (ΜΕΑΟ) με στόχο την διευκόλυνση και τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών στον τομέα της γεωργίας.

Το ερευνητικό πρόγραμμα DIAS υιοθετεί τεχνικές ΑΑ για να βοηθήσει τους καλλιεργητές Κρόκου να:

  • βελτιστοποιήσουν τη χρήση των εισροών (σπόροι, λιπάσματα, νερό)

  • να αντιδράσουν πιο γρήγορα σε απειλές (ζιζάνια, παράσιτα, μύκητες, ζώα)

  • να εξοικονομήσουν χρόνο στις μεθόδους που λαμβάνουν χώρα στις καλλιέργειες (πρόοδο της καλλιέργειας, αξιολόγηση τεχνικών προστασίας της)

  • να βελτιώσουν τις τιμές των μεταβλητών που αφορούν την καλλιέργεια σε πραγματικό χρόνο και να υπολογίσουν την απόδοση της.

Προϋπολογισμός
425.250€
Ομάδα Έργου

Μπίμπη Σταματία, ΔΕΠ

Παναγιώτης Σαρηγιαννίδης, ΔΕΠ

Τριανταφύλλου Άννα, Υπ. Διδάκτορας

Τσόυρος Δημοσθένης, Υπ. Διδάκτορας

Copyright © 2013 - 2021

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση