Πλατφόρμα – Εφαρμογή Διασύνδεσης και Διαχείρισης Έξυπνου Κάδου από Ανακυκλώσιμα Υλικά

SMARTΒΙΝ

Πρόγραμμα
ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ - ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»
Εταίροι

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

SERTECH ΤΕΧΝΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ E.E.

Ημερομηνίες έναρξης – λήξης

17/10/2018 – 16/10/2021

Ιστότοπος
Συνοπτική Περιγραφή

Η ανάπτυξη ενός έξυπνου κάδου από ανακυκλώσιμα υλικά όπου θα υπάρχει ένας αριθμός αισθητήρων για την μέτρηση της απόστασης από την επιφάνεια των απορριμμάτων, υπολογίζοντας έτσι τη μέση στάθμη. Έτσι θα γνωρίζουμε σε πιο ύψος βρίσκονται τα απορρίμματα. Οι αισθητήρες θα είναι εντοιχισμένοι στον κάδο ώστε να αποφευχθούν
φαινόμενα βανδαλισμού και κλοπής. Οι αισθητήρες θα συνδέονται ενσύρματα με την πλακέτα του μικροεπεξεργαστή ο οποίος θα βρίσκεται σε σημείο χωνευτό στο κάδο ώστε να μην γίνεται αντιληπτός και να μπορεί να αφαιρεθεί μόνο με ειδικό κλειδί. Τα καλώδια σύνδεσης θα οδεύουν ανάμεσα από τα επίπεδα του κάδου. Η πλακέτα θα έχει 8bit
μικροεπεξεργαστή όπως για παράδειγμα ATmega328P, οποίος θα είναι προγραμματισμένος σε γλώσσα προγραμματισμού C.

Προϋπολογισμός
298.325,00
Ομάδα Έργου

ΔΑΣΥΓΕΝΗΣ ΜΗΝΑΣ

ΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΖΙΟΥΖΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΜΠΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΒΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΑΝΑΒΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΓΕΩΡΓΑΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΒΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ

Copyright © 2013 - 2021

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση