ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΡΟΜΠΟΤ ΜΕ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

EMOTIONAL EDUCATIONAL INTELLIGENCE ROBOT

Πρόγραμμα
ΕΥΔ ΕΠ Δυτικής Ελλάδος (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδος 2014-2020 | ΔΕΡ5-0019433)
Εταίροι

ΒΑΝΙΔΗΣ Χ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΤΗΜΗΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ – DIGITURN

Ημερομηνίες έναρξης – λήξης

2/1/2019 – 31/8/2021

Ιστότοπος
Συνοπτική Περιγραφή

Το έργο αφορά στην κατασκευή του εκπαιδευτικού ρομπότ ΕΙ-EDUROBOT, το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο από παιδιά ηλικίας 4 έως 9 ετών για να μάθουν παίζοντας όσο και από χρήστες μεγαλύτερης ηλικίας, οι οποίοι μπορούν να προγραμματίσουν και να
δημιουργήσουν δικά τους σενάρια, μιας και το ρομπότ θα είναι κατασκευασμένο με ανοιχτά πρότυπα (open source). Καινοτομία του ΕΙ-EDUROBOT αποτελεί η δυνατότητά του να χρησιμοποιείται από παιδιά που έχουν διαταραχές κυρίως του αυτιστικού φάσματος και χαρακτηρίζονται από ελλειμματικές κοινωνικές δεξιότητες. Αξιοποιώντας τα σενάρια που θα υπάρχουν προεγκατεστημένα, θα βοηθούνται στην ανάπτυξη της  Συναισθηματικής Νοημοσύνης, τόσο παιδιά τυπικής ανάπτυξης όσο και παιδιά με
διαταραχές κοινωνικού τύπου, εστιάζοντας κυρίως στην Ενσυναίσθηση

Προϋπολογισμός
244.500,00
Ομάδα Έργου

Δασυγένης Μηνάς

Μπράτιτσης Θαρρενός

Αλευριάδου Αναστασία

Ζιούζιος Δημήτρης

Μπαράς Νικόλαος

Κυριακίδης Ερρίκος

Κιλίντζης Παύλος

Ράμμος Δημήτρης

Ιωάννου Μιχάλης

Τσολοπάνη Ιωάννα

Copyright © 2013 - 2021

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση