Ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων στο δήμο Φλώρινας

Πρόγραμμα
ΠΕ Φλώρινας
Εταίροι

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

Number

Organisation

Country

1

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Ελλάδα

2

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Ελλάδα

3

Δήμος Φλώρινας

Ελλάδα

4

ΑΝ.ΦΛΩ.

Ελλάδα

Ημερομηνίες έναρξης – λήξης

1/9/2017-1/9/2018

Συνοπτική Περιγραφή

Ο στόχος του έργου είναι να προετοιμάσει τους φακέλους των σχολικών μονάδων που θα υποβληθούν για ενεργειακή αναβάθμιση στην αντίστοιχη πρόσκληση του ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας. Το έργο περιλαμβάνει την ενεργειακή επιθεώρηση των κτιρίων, την παραγωγή του φακέλου του κτιρίου που εμπεριέχει τα σχέδια, τυχόν αδειοδοτήσεις, την ενεργειακή καταγραφή του κτιρίου και τις αντίστοιχες προτάσεις ενεργειακής αναβάθμισης και φυσικά τα τεύχη δημοπράτησης. Οι φάκελοι των κτιρίων υποβλήθηκαν ήδη στη σχετική πρόσκληση του ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας και εγκρίθηκαν τέσσειρς.

Προϋπολογισμός
185.000,00 €
Ομάδα Έργου

Στημονιάρης Δημήτριος

Τσιαμήτρος Δημήτριος

Copyright © 2013 - 2021

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση