Πιλοτικό υβριδικό σύστημα φόρτισης των ηλεκτρικών αυτοκινήτων του δήμου Κοζάνης

Πρόγραμμα
Ταμείο Ανάπτυξης Βιομηχανικών Περιοχών (Τοπικός Πόρος)
Εταίροι

NumberOrganisationCountry1

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Ελλάδα

2

Δήμος Κοζάνης

Ελλάδα

Ημερομηνίες έναρξης – λήξης

15/9/2017-14/9/2018

Συνοπτική Περιγραφή

Σκοπός του έργου είναι να σχεδιαστεί και να κατασκευαστεί ο σταθμός φόρτισης από Ανανεώσιμες Πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) των ηλεκτρικών αυτοκινήτων e-Golf του δήμου Κοζάνης.

Προϋπολογισμός
30.000,00 €
Ομάδα Έργου

Στημονιάρης Δημήτριος

Τσιαμήτρος Δημήτριος

Μολασιώτης Βασίλειος

Copyright © 2013 - 2022

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση