Επιλογή νέου επιστήμονα στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2017-2018» – αφορά μάθημα με τίτλο «Σύγχρονες ενταξιακές πρακτικές μαθητών/τριών με αναπηρίες ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο νηπιαγωγείο» – Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών (ΠΤΝ)– (αρ. πρόσκλησης 02/2018)


Σχετικά αρχεία

apofasi_epilogi_PTN

Copyright © 2013 - 2018