Επιλογή νέου επιστήμονα στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2017-2018» – αφορά μάθημα με τίτλο «Ειδικά Κεφάλαια Παραγωγής Ενέργειας» – Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών (ΤΜΜ)– (αρ. πρόσκλησης 02/2018)


Σχετικά αρχεία

epilogi_TMM

Copyright © 2013 - 2018