Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ενός εξωτερικού συνεργάτη στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση στη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού» – αρ. πρόσκλησης 12/2018


Σχετικά αρχεία

prosklisi_12-2018_signed

Copyright © 2013 - 2018