Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Διαχείριση Εσόδων των νέων Π.Μ.Σ. του ΠΔΜ (πρώην ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με το άρθρο 37 παρ.4 του  Ν.4485/2017», με κωδικό για τη διαχείριση της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΠΔΜ 70300 και επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Παπαθανασίου Φωκίων Καθηγητή του Τμήματος Γεωπονίας – Αρ. Πρόσκλησης 3/2021

Πρόγραμμα
Εταίροι
Ημερομηνίες έναρξης – λήξης
Συνοπτική Περιγραφή

Σχετικά αρχεία

prosklisi_3_2021_signed

Προϋπολογισμός
Ομάδα Έργου

Copyright © 2013 - 2021

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση