Επιλογή εξωτερικών συνεργατών με αντικείμενο α) Διαχειριστική Υποστήριξη Γραφείου Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και β) Τεχνική Υποστήριξη Πληροφοριακού Συστήματος της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας – αρ. πρόσκλησης 11/2018


Σχετικά αρχεία

292_5.2.2 epilogi_signed_80294

Copyright © 2013 - 2018